• Utvalgte verk 

      Hjertås, Gunhild (Master thesis, 2022)
      Notesamlig av musikkstykker skrevet av Gunhild Hjertaas