• Neodroid Playground: Designing environments and tasks for learning robots in virtual reality 

   Smedås, Halvor Bakken; Åkerholt, Nikolai; Skaara, Jone Martin; Hjerpbakk, Aksel (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven beskriver et Unity-prosjekt som forsøker å simplifisere utvikling av maskin-lærende robotter sine virtuelle miljøer og oppgaver. Prosjektet er todelt; en del baserer seg på å definere hvordan en ...
  • Novel Extended Brickmap for Real-time Ray Tracing 

   Hjerpbakk, Aksel (Master thesis, 2022)
   Lagring og tegning av storskala volumetrisk data kan være en utfordring. I denne avhandlingen kommer vi til å videreutvikle en datastruktur kalt \textit{brickmap} i fra 2015. Brickmapdatastrukturen leverer en praktisk ...