• Dronebasert sanking av sau 

      Hessevik, Ivar Helland (Master thesis, 2018)
      Sauesanking har lenge blitt gjort manuelt ved å drive sau hjem fra beite ved slutten av beitesesongen. En slik oppgave er svært arbeidsintensiv. Dronebasert teknologi kan potensielt brukes i denne sammenheng. Forslaget er ...