• 3D Ultrasound for Quantitative Echocardiography 

   Hergum, Torbjørn (Doctoral Theses at NTNU, 1503-8181; 2009:135, Doctoral thesis, 2009)
   Medical ultrasound imaging is widely used to diagnose cardiacdiseases. The recent availability of real time 3D ultrasound posesseveral interesting challenges and opportunities, and the work of thisthesis is devoted to both ...
  • Automatisk sporing av Dopplerspektrum 

   Vartdal, Gaute (Master thesis, 2011)
   En rekke verdier i hjertet som man normalt finner ved invasiv undersøkelse med kateter, kan med stor nøyaktighet beregnes ut fra hastigher man finner ved Dopplerultralyd. Eksempelvis er trykket i hjertekammere og blodårer ...
  • Hurtig simulering av ultralydavbildning av flater i 3D: Ved hjelp av Fouriertransformen 

   Galtrud, Bernt Garten (Master thesis, 2009)
   Denne rapporten presenter en ny og egenutviklet metode for å simulere ultralydavbildning av flater i rommet. Metoden bygger på, og er laget med tanke på bruk sammen med, ultralydsimulatoren FUSK som er utviklet av Torbjørn ...