• Fra Neger til N-ordet 

      Henningsmoen, Emil (Master thesis, 2020)
      Denne masteroppgaven ser på begrepet neger, og spør hva er neger? Studien bygger på Reinhart Koselleck sine tanker om hvordan begrepshistorie skal gjennomføres for å avdekke et begreps semantiske felt. Det er 7 bøker som ...