• Måling av villfisk ved oppdrettsanlegg ved bruk av Stereokamera 

      Henningsen, Per-Christian; Åkre, Christoffer Stokkeholm (Bachelor thesis, 2022)
      Havbasert fiskeoppdrett påvirker miljøet og samfunnet både positivt og negativt. Gjennom den enorme veksten oppdrettsnæringen har hatt i Norge, har også miljøpåvirkningene blitt større og av viktigere betydning. Det settes ...