• Ubemannet produksjon i robotstyrt produksjonscelle 

      Hemstad, Marius (Bachelor thesis, 2020)
      NTNU Gjøvik har i teorien mye av nødvendig utstyr og infrastruktur tilgjengelig for å skape en automatisert farm med 3D-printere i det såkalte desktop segmentet. Teksten går gjennom en del kritiske kriterier og gjøremål ...