• Vulva cancer og seksualitet 

      Hemmingsen, Josefine (Bachelor thesis, 2021)
      Bakgrunn: Behandlingen for cancer vulva har fysiske og psykologiske innvirkninger på pasientens seksualitet. Seksualitet er et av kroppens grunnleggende behov. Sykdommen rammer flest eldre, men det er likevel behov for ...