• Kropp og trening i et selvbestemmelsesteoretisk perspektiv 

   Hemma, Dorthe (Master thesis, 2021)
   Kroppspress fremheves som en utfordring i idretten og for mange ungdommer. Strategier for å takle presset og opparbeide et sunt forhold til kropp og mat inngår som viktige temaer både i idrettsforbundet og læreplanen i ...
  • Randonee på Instagram 

   Hemma, Dorthe (Bachelor thesis, 2019)
   Denne undersøkelsen belyser fenomenet topptur på randonee i sammenheng med det sosiale mediet Instagram. I lys av selvbestemmelsesteorien er det forsøkt å skape en forståelse av hva som karakteriserer motivasjon for topptur ...