• An Empirical Study of Root-Cause Analysis in Information Security Management 

   Wangen, Gaute; Hellesen, Niclas; Torres, Henrik; Brækken, Erlend (Chapter, 2017)
   This paper studies the application of Root-cause analysis (RCA) methodology to a complex socio-technical information security (InfoSec) management problem. InfoSec risk assessment (ISRA) is the common approach for dealing ...
  • Bruk av rotårsaksanalyse i informasjonssikkerhet 

   Torres, Henrik Miguel Nacarino; Hellesen, Niclas; Brækken, Erlend Lundsvoll (Bachelor thesis, 2016-08-25)
   Tilnærming til problemer i informasjonssikkerhet (IS) er å identifisere risiko og velge et risikoreduserende tiltak basert på en risikovurdering (RV), eller hendelseshåndtering for problemer som forekommer hyppig. Tilnærmingene ...
  • Cyber Situational Security Awareness Architecture (CSSA) for Industrial Control Systems 

   Hellesen, Niclas (Master thesis, 2019)
   Dette prosjektet legger grunnlaget for en cyber sikkerhets situasjonell forståelses arkitektur for industrielle kontrollsystemer. Videre svarer den på forsknings spørsmål om resultater og kontekst for penetrasjonstesting ...
  • Empirical Case Studies of the Root Cause Analysis Method in Information Security 

   Hellesen, Niclas; Torres, Henrik; Wangen, Gaute (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Root cause analysis is a methodology that comes from the quality assurance and improvement fields. Root-cause analysis is a seven-step methodology that proposes multiple tools per step, which are designed to identify and ...