• Automatisk sammendragsgenerering av nyhetsartikler 

      Hellerud, Helge Thomas (Master thesis, 2005)
      Det er i denne oppgaven testet og evaluert hvorvidt to teknikker med utspring fra informasjonsgjenfinning (eng: Information Retrieval, IR) kan anvendes for ekstraksjon av setninger til nyhetssammendrag. Vektorrommodellen ...