• Byggeplan for Rv 93 Kløfta 

      Helgesen, Kaj Helge (Master thesis, 2016)
      Rv. 93 Kløfta ligger mellom Alta Suolovuopme, der det skal bygges ny veg med bru og tunnelløsning på henholdsvis 7580 m. Dagens veg ligger langs en rasfarlig strekning med bratte og ustabile fjellpartier. En ny rv. 93 ...