• Fosterbarns reaksjoner på samvær med sine biologiske foreldre 

      Hegni, Helene Marie (Bachelor thesis, 2023)
      Bacheloroppgaven tar for seg et viktig og aktuelt tema innenfor barnevern, samvær mellom fosterbarn og biologiske foreldre. Samværspraksis har vært gjenstand for mye kritikk de siste årene, og norsk barnevern ble dømt i ...