• Simulering av evakuering fra t-banetog i tunnel ved brann 

      Hegge, Sara (Master thesis, 2021)
      Brann i t-banetunnel er en sjelden hendelse. Dersom brann oppstår er hovedstrategien å kjøre videre til neste stasjon og evakuere passasjerer der. Erfaringer fra tidligere ulykker viser at dette ikke alltid vil være mulig ...