• Undersøkelse av sammenhengen mellom lidenskap og flyt 

      Hebnes, Frida (Bachelor thesis, 2023)
      Lidenskap handler om en sterk interesse rettet mot en aktivitet som individet liker og bruker mye tid på. Flyt er en tilstand der individer er så oppslukt i en aktivitet at tid og rom forsvinner. Konstruktene har lenge ...