• Sandboxing Predators Using Open-Domain Conversational Models 

      Havstein, Kristian (Master thesis, 2023)
      Denne masteroppgaven undersøker om store språkmodeller kan benyttes for å forhindre samtaler som leder til overgrep på nettsteder med chattefunksjonalitet. Et datasett som inneholder overgrepssamtaler brukes til å finjustere ...