• Relasjonsbygging i psykisk helsearbeid 

      Hausland, Helene Marie; Indreeide, Ina Lossius (Bachelor thesis, 2023)
      Hensikt: Undersøke sykepleiers opplevelser og erfaringer med hva som kan påvirke arbeidet med relasjonsbygging til pasienter med alvorlige psykiske lidelser innlagt i en lukket psykiatrisk avdeling. Metode: Systematisk ...