• A Tool to Support Blockchain Threat Modeling 

   Haugum, Terje; Hoff, Bjørnar (Master thesis, 2022)
   Kontekst: Bekymringen for sikkerhet i blokkjedeteknologi har økt naturlig på grunn av økt interesse de siste årene. Potensielle trusler avslørt av eksisterende trusselmodelleringsverktøy er relatert til generelle IT-systemer. ...
  • A Tool to Support Blockchain Threat Modeling 

   Haugum, Terje; Hoff, Bjørnar (Master thesis, 2022)
   Kontekst: Bekymringen for sikkerhet i blokkjedeteknologi har økt naturlig på grunn av økt interesse de siste årene. Potensielle trusler avslørt av eksisterende trusselmodelleringsverktøy er relatert til generelle IT-systemer. ...
  • Implementation and comparison of different machine learning models' ability to predict travel time of public transport 

   Haugum, Terje; Punsvik, Bjørn Kristian; Wichstrøm, Brage (Bachelor thesis, 2020)
   I dette studiet ønsker vi å bruke maskinlæringsmodeller på sanntidsdata for å prediktere ankomsttidene av busser. Den overordnede oppgaven er å prediktere forandringer fra de planlagte busstidene som eksisterer i Oslo ved ...
  • Security and Privacy Challenges in Blockchain Interoperability - A Multivocal Literature Review 

   Haugum, Terje; Hoff, Bjørnar; Li, Jingyue; Alsadi, Mohammed L. K. (Chapter, 2022)
   Transferring data and value across different blockchains is one of the biggest obstacles to further expansion. Blockchain interoperability allows different networks to communicate and transfer data between them and are ...