• Uro hos personer med demens 

      Haugrønning, Frida (Bachelor thesis, 2020)
      Bakgrunn: Mellom 80 og 100 000 lever med demens i Norge og forekomsten vil øke med økende antall eldre. Redusert hukommelse og svekket kognitiv funksjon kan føre til at personer med demens får problemer med å uttrykke seg ...