• Endra relasjonar mellom leiing og lærarar i skulen 

      Haugen, Eirik Sognnes (Master thesis, 2020)
      Hausten 2006 blei Kunnskapsløftet, ein ny læreplan for grunnskulen og den vidaregåande opplæringa innført i Noreg. To år forut for læreplanen blei Stortingsmelding 30 Kultur for Læring lagt fram for Stortinget. Kultur for ...