• Accuracy assessment for NDH DEM 

      Hattestad, Carl Emil Zakrisson (Master thesis, 2020)
      Kartverket utfører for tiden Norges største kartleggingsprosjekt noensinne. Prosjektet kalles Nasjonal Detaljert Høydemodell (NDH) og utføres ved å dele opp Norge i mindre områder, hvert med et eget NDH-prosjekt. Prosjektene ...