• Livskvalitet hos menneske som lev med Crohns sjukdom 

      Hareide, Malin Garnes; Hellebust, Ulrikke Løvold (Bachelor thesis, 2019)
      Bakgrunn Crohns er ein inflammatorisk tarmsjukdom som kan ramme alle delar av fordøyingssystemet. Til tross for utfordrande symptom og komplikasjonar er ikkje leveutsiktane til dei med Crohns redusert. Eit lang liv er ...