• Classification of hydropeaking impacts on Atlantic salmon populations in regulated rivers 

   Bakken, Tor Haakon; Harby, Atle; Forseth, Torbjørn; Ugedal, Ola; Sauterleute, Julian Friedrich; Halleraker, Jo Halvard; Alfredsen, Knut (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   This article proposes and demonstrates a new classification system of fish population level effects of hydropeaking operations in rivers. The classification of impacts is developed along two axes; first, the hydromorphological ...
  • Development of an inflow-controlled environmental flow regime for a Norwegian river 

   Alfredsen, Knut; Harby, Atle; Linnansaari, Tommi; Ugedal, O (Journal article, 2012)
   Hydropower produces 99% of the electricity in Norway, and a large number of rivers are regulated. Currently, static minimum flow regimes are used as a mitigation measure for most of these developments, usually having fixed ...
  • Flomdempingstjenester i utvidet miljødesign - Beskrivelse og uttesting av system for klassifisering av flomdempingspotensial i regulerte vassdrag 

   Hansen, Bendik; Harby, Atle (HydroCen Report;17, Research report, 2020)
   Sammendrag: Hydrocen arbeidspakke 4.3 jobber med å utvide miljødesignkonseptet som ble etablert i forskningssenteret CEDREN. Forskjellige nye aspekter som er viktige for en helhetlig vurdering av positive og negative ...
  • Greenhouse gas emissions from fresh water reservoirs 

   Dhakal, Pranab Raj (Master thesis, 2018)
   Different sources has been used for the production of energy and each of them have their own carbon footprint. Hydropower is a renewable source of energy, the hydropower reservoirs are therefore expected to have lower net ...
  • Hydromorfologisk klassifisering av elver og økologisk relevans - testing av metode 

   Harby, Atle; Bakken, Tor Haakon; Hansen, Bendik Kristoffer Torp (SINTEF Rapport, Research report, 2020)
   Denne rapporten beskriver utprøving av en foreslått metode for hydromorfologisk klassifisering av elver i utvalgte vannforekomster. Metoden inneholder bruk av 8 indikatorer for morfologi, 4 indikatorer for barrierer og 8 ...
  • HyMo 1.0 - Hydromorfologisk klassifisering av vannforekomster i elver og innsjøer 

   Harby, Atle; Bakken, Tor Haakon; Hansen, Bendik Kristoffer Torp; Lindholm, Markus; Museth, Jon; Sundt, Håkon (SINTEF Rapport, Research report, 2023)
   Denne rapporten presenterer resultater fra uttesting av hydromorfologisk (HyMo) klassifisering for elver og innsjøer til bruk for arbeid med vannforskriften. Uttesting er i stor grad utført av regionale og nasjonale ...
  • Introducing HyPeak: An international network on hydropeaking research, practice, and policy 

   Alp, Maria; Batalla, Ramon J.; Bejarano, Maria Dolores; Boavida, Isabel; Carpa, Hervé; Carolli, Mauro; Casas-Mulet, Roser; Costa, Maria; Halleraker, Jo Halvard; Hauer, Christoph; Hayes, Daniel; Harby, Atle; Noack, Markus; Palau, A.; Schneider, Matthias; Schönfelder, Lennart Hagen; Tonolla, Diego; Vanzo, Davide; Venus, Terese E.; Vericat, Damia; Zolezzi, Guido; Bruno, Maria Cristina (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   An increase in the demand for renewable energy is driving hydropower development and its integration with variable renewable energy sources. When hydropower is produced flexibly from hydropower plants, it causes rapid and ...
  • Kartlegging av hydromorfologi i norske elver - erfaringer med ulike metoder i Surna og Gudbrandsdalslågen 

   Zinke, Peggy; Lindholm, Markus; Dervo, Børre; Gosselin, Marie-Pierre; Harby, Atle; Kile, Maia R; Kling, Johan; Sundt, Håkon (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Fem ulike metoder for hydromorfologisk karakterisering og klassifisering av elver ble testet ut for utvalgte vannforekomster i Surna (35 km) og Gudbrandsdalslågen (15 km), for å teste hvorvidt de er egnet for utvikling av ...
  • Kartlegging og digitalisering av elver med fjernmåling 

   Sundt, Håkon; Alfredsen, Knut; Forseth, Torbjørn; Harby, Atle (HydroCen brief;Nr. 9, Report, 2023)
  • Mapping Sites for Retrofitting non-Powered Dams in Romania as Renewable Power Sources 

   Dunca, Georgiana; Bucur, Diana Maria; Bakken, Tor Haakon; Harby, Atle; Pummer, Elena Marianne; Istrate, Marcel; Boariu, Costel; Roman, Costica (Chapter, 2023)
   In the context of growing need for energy and the shift to low-carbon energy sources, innovating solutions in the renewable energy sector are encouraged. Currently, hydropower is the largest source of renewable energy in ...
  • Norwegian hydropower for large scale electricity balancing needs - Pilot study of technical, environmental and social challenges 

   Solvang, Eivind; Charmasson, Julie; Sauterlaute, Julian; Harby, Atle; Killingtveit, Ånund; Egeland, Helene; Andersen, Oddgeir; Ruud, Øystein; Aas, Øystein (Research report, 2014)
  • Potensial for opprusting og utvidelse av vannkraft med miljødesign - PotOUt 

   Vilberg, Ingrid; Lia, Leif; Aronsen, Tonje; Gosselin, Marie-Pierre; Harby, Atle; Belsnes, Michael (HydroCen Rapport;35, Research report, 2023)
   PotOUt har vært et tverrfaglig forskningsprosjekt i HydroCen med målsetning om å se på muligheter for opprusting og utvidelse av norsk vannkraft med miljødesign. Prosjektet ble startet gjennom HydroCen OpenCalls i 2021. ...
  • Raske vannstandsendringer i elver - Virkninger på fisk, bunndyr og begroing 

   Harby, Atle; Alfredsen, Knut; Arnekleiv, Jo Vegar; Flodmark, Lars Erik Wilhelm; Halleraker, Jo Halvard; Johansen, Stein W; Saltveit, Svein Jakob (SINTEF Rapport;, Research report, 2004)
  • Socio-environmental integration of hydropower facilities 

   Harby, Atle; Forseth, Torbjørn; Bakken, Tor Haakon; Ruud, Audun (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN) is a research centre focusing on hydropower production and environmental impacts of hydropower. The main objective of CEDREN is to develop and communicate design ...
  • Utfall av Trollheim kraftverk i juli 2008 - Effekter av fiskebestandene i Surna 

   Forseth, Torbjørn; Stickler, Morten; Ugedal, Ola; Sundt, Håkon; Bremset, Gunnbjørn; Linnansaari, Tommi; Hvidsten, Nils Arne; Harby, Atle; Bongard, Terje; Alfredsen, Knut (NINA Rapport;435, Research report, 2009)
   An accidental stop in the turbine in the Trollheim Hydropower Plant on 27th July 2008 caused a drop in downstream discharge in the River Surna from 21 to 3 m3/s during 100 min. River discharge was reestablished after ...
  • Utvidet miljødesign i demovassdrag Nea 

   Sundt-Hansen, Line Elisabeth; Forseth, Torbjørn; Harby, Atle; Bongard, Terje; Fossøy, Frode; Arnesen, Ingerid Julie; Köhler, Berit; Majaneva, Markus Antti Mikael; Sivertsgård, Rolf; Skoglund, Helge; Skår, Margrethe; Sundt, Håkon (HydroCen Rapport;22, Research report, 2021)
   I dette prosjektet har vi utvidet miljødesignkonseptet, opprinnelig utviklet for laks i regulerte vassdrag, til å inkludere større deler av økosystemet (fisk og bunndyr) og menneskers bruk av Nea. Prosjektet startet i 2018 ...
  • Water consumption from hydropower plants – review of published estimates and an assessment of the concept 

   Bakken, Tor Haakon; Killingtveit, Ånund; Engeland, Kolbjørn; Alfredsen, Knut; Harby, Atle (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Since the report from IPCC on renewable energy (IPCC, 2012) was published; more studies on water consumption from hydropower have become available. The newly published studies do not, however, contribute to a more ...
  • Water consumption from hydropower plants – review of published estimates and an assessment of the concept 

   Bakken, Tor Haakon; Killingtveit, Ånund; Engeland, Kolbjørn; Alfredsen, Knut; Harby, Atle (Journal article, 2013)
   Since the report from IPCC on renewable energy (IPCC, 2012) was published; more studies on water consumption from hydropower have become available. The newly published studies do not, however, contribute to a more consistent ...