• Ammeveiledning i Nepal 

      Haraldsen, Helene Sletten (Bachelor thesis, 2020)
      Sammendrag: Innledning: Optimal amming av barn under to år, er et av de mest effektive tiltakene for å forebygge barnedødelighet. Så godt som alle kvinner kan fullamme, forutsett at de får støtte, råd, oppmuntring og ...