• Barnevernets arbeid med slektsfosterhjem 

      Hansson, Elisabeth (Bachelor thesis, 2022)
      Temaet som ønskes å belyse i denne bacheloroppgaven er barnevernets bruk av slekts-fosterhjem, med følgende problemstilling: Er plassering i slektsfosterhjem barnets beste eller oppfyller det hovedsakelig barnevernets verdi ...