• Spillerutvikleres syn på talentidentifisering og -utvikling 

      Hansen, Eivind Holskar (Bachelor thesis, 2020)
      Formålet med studien er å undersøke hvordan spillerutviklere ansatt i Norges Fotballforbund tenker om begrepet talent, identifisering og utvikling. I tillegg ønsker jeg å se om likheter/ulikheter kan forklares ut fra ...