• Flerspråklige elever som har dysleksi 

      Handegård, Ann Cathrin Edvardsen (Master thesis, 2021)
      Andelen elever med minoritetsspråklig bakgrunn er betydelig i grunnskolen i Oslo, og skoleåret 2019/2020 hadde 38,3 prosent av elevene minoritetsspråklig bakgrunn (Oslo kommune Statistikkbanken, 2021). Ansatte ved de ulike ...