• Det rurale perspektivet på overvekt og fedmeproblematikken 

      Hammerstad, Elisabeth (Master thesis, 2021)
      Bakgrunn: Overvekt og fedme er et av nåtidens store helseutfordringer. Overvekt og fedme høyner risikoen for helseplager og sykdom. I tillegg øker risikoen for stigmatisering og ekskludering. Dette kan bidra til å utvikle ...