• Akustisk posisjoneringssystem for fisk: PinPoint 

      Hammer, Joakim (Master thesis, 2008)
      Sammendrag Hensikten med denne masteroppgaven har vært å utvikle en autonom hydrofonbøye for PinPointsystemet. Hydrofonbøyen består av tre moduler; en kommunikasjonsmodul, en GPS-modul og en hydrofonmodul. PinPoint-systemet ...