• Alternative economic models and their impact on the SDGs. 

   Halvorsen, Lene Mari Hamre (Master thesis, 2023)
   Abstract This thesis uses policy analysis to investigate how the implementation of alternative economic models, hereunder, the Doughnut Economy Framework and Community Economies Return on Investment (CEROI) tool, can ...
  • Lønnsanalyse på bakgrunn av fagorganisering og sektor 

   Halvorsen, Lene Mari Hamre; Wergeland, Sunniva (Bachelor thesis, 2021)
   Norge er et av de landene i verden med best arbeidsvilkår og lønnsavtaler. Det er lav arbeidsledighet og en generell høy organisasjonsgrad. Denne oppgaven undersøker i hvilken grad fagorganisering samt hvilken sektor man ...