• Analyse av vegbru i kompositt material 

      Hallingbye, Daniel (Master thesis, 2010)
      I Fredrikstad er den nye Kråkerøybrua under oppføring som en firefelts klaffebru i stål,. Etter henvendelse fra Statens vegvesen er det etterspurt en utredning om mulighetene for å kunne ha brukt komposittmateriale istedenfor ...