• Numerisk simulering av ikke-lineær oppførsel av armert betong 

      Hallberg, Martin (Master thesis, 2014)
      Numerisk simulering er et nyttig hjelpemiddel for å mest mulig eksakt predikere responsen til armerte betongkonstruksjoner. Derfor er det viktig å kjenne til de analyseprogrammene som faktisk blir brukt blant norske ...