• Relasjoner i skolen 

   Haldorsen, Rune; Aspli, Per Thanke (Master thesis, 2021)
   Utgangspunktet for studien har vært å finne ut mer om hvilke relasjonelle forhold som har størst betydning for lærere i skolen, og derigjennom se nærmere på hvordan skoleledelse bør utøves for å best mulig sette lærerne i ...
  • Relasjoner i skolen 

   Haldorsen, Rune; Aspli, Per Thanke (Master thesis, 2021)
   Sammendrag Utgangspunktet for studien har vært å finne ut mer om hvilke relasjonelle forhold som har størst betydning for lærere i skolen, og derigjennom se nærmere på hvordan skoleledelse bør utøves for å best mulig sette ...