• Interaktivitet og publikumskontakt gjennom digitalt teater 

      Hagen, John (Bachelor thesis, 2021)
      Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan digitalt teater kan åpne opp for interaktivitet og publikumskontakt. For å svare på problemstillingen har jeg valgt å gjennomføre en teoretisk gjennomgang av teknologi og ...