• Barriers to Open Banking - Case Nordea Abp 

      Haapanen, Janina (Master thesis, 2022)
      I løpet av de siste årene har banknæringen vært gjennom kontinuerlig transformasjon. Digitalisering, nye reguleringer og skjerpet konkurranse preger finanssektoren og nye aktører, som fintechs, har kommet inn i bransjen. ...