• Analyse av muggvekstrisiko i trebjelkelagets kantbjelke 

      Haandlykken, Eirik Dobloug (Master thesis, 2021)
      Anslagsvis kan 75 prosent av alle byggskader relateres til fukt og vann. Fukt bidrar blant annet til gode vekstbetingelser for muggsopp, som er den viktigste negative helsefaktoren i innemiljøet. Etasjeskillere i trebjelkelag, ...