• Prestasjon eller presentasjon? 

      Høydal, Cecilie Øksnevad (Master thesis, 2021)
      Denne oppgaven handler om forming av kroppsbilde hos jenter som deltar i idrett og trening. Bakgrunnen for oppgaven er det stadig økende fokuset på kropp i dagens samfunn, hvor kroppsmisnøye er særlig fremtredende blant ...