• Informasjonsutveksling og situasjonsforståelse ved norske lufthavner 

      Hølvold, Flemming (Master thesis, 2016)
      I denne masteroppgaven ser jeg nærmere på Informasjonsutveksling og effektivitet ved norske lufthavner. På en lufthavn er det mange aktører, som alle er avhengige av tilgang til informasjon om ulike prosesser på lufthavnen, ...