• Frekvensresponsmålinger ved Svartisen Kraftverk 

      Høigaard, Morten (Master thesis, 2010)
      Mål Simulere Svartisen Kraftverk i LVTrans og sammenligne med frekvensresponsmålinger. Oppgaven skal bearbeides utifra følgende punkter: 1) Kandidaten skal sette seg in i teorien bak og metoder for frekvens respons målinger ...