• Verdsettelse av Entra ASA 

      Berg, Kristjana; Paulsen, Lina Berglund; Dahl, Malin Mikarlsen; Høgset, Veronika (Bachelor thesis, 2020)
      I denne oppgaven har vi utført en verdsettelse av det norske eiendomsselskapet Entra ASA. Verdsettelsen er basert på strategiske analyser, samt historiske tall fra tidligere regnskap. Formålet med oppgaven er å estimere ...