• Det visuelle i dramaet 

      Hårstad, Ingunn Buland (Master thesis, 2019)
      Denne masteroppgaven tar for seg forfatterne Michel-Jean Sedaine, Denis Diderot, tablået og sjangermaleriet. Opéra-comiques forhold til det billedlige er utgangspunktet og en analyse av Sedaines stykker Le Déserteur og Le ...