• Triggering threat modeling in agile development 

      Håkonsen, Kristoffer Håkon (Master thesis, 2022)
      Trussemodellering burde gjennomføres så tidlig som mulig i smidig utvikling, men den må oppdateres etter hvert som arkitekturen og systemet endres. I smidig utvikling er det utfordrende å vite når denne oppdateringen bør ...