• Feit frigjøring; et karneval på egne premiss 

      Håkonsen, Aurora Stafsnes (Bachelor thesis, 2022)
      Hvem er den overvektige kvinnen i komedien? I denne oppgaven skal jeg se på hvordan den ulydige kvinnen framstilles i lys av forskjelle filmskapere med grunnlag i feministiske teoreier samt teorier om latter og det groteske.