• Sikkerhet i kran- og løfteoperasjoner i havbruksnæringen 

      Gumdal, Ingeborg Sofie (Master thesis, 2022)
      Den norske havbruksnæringen er verdensledende når det kommer til produksjon av atlantisk laks, og næringen står i en utvikling med ny teknologi, større lokaliteter som flyttes lengre til havs, og store volum fisk. Med alle ...