• Accelerated ageing and durability of double-glazed sealed insulating window panes and impact on heating demand in buildings 

   Asphaug, Silje Kathrin; Jelle, Bjørn Petter; Gullbrekken, Lars; Uvsløkk, Sivert (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   A crucial property for double-glazed sealed insulating window panes is to maintain their thermal insulating properties and thus low U-values. However, degradation and thus subsequent reduction or loss of low-conductance ...
  • Climate adaptation of pitched wooden roofs 

   Gullbrekken, Lars (Doctoral theses at NTNU;2018:124, Doctoral thesis, 2018)
   In this thesis, wooden roofs are defined as roof structures where the load-bearing structure consists of wood. Such structures are normally built with a ventilated air cavity between the underlayer roof and the roofing. ...
  • Durability of traditional clamped joints in the vapour barrier layer: Experimental and numerical analysis 

   Gullbrekken, Lars; Gradeci, Klodian; Norvik, Øyvind Siksjø; Rüther, Petra; Geving, Stig (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Clamped joints of wood frame buildings are a traditional way in Norway to attain airtight joints for the air and vapour barrier. Numerous defects registered in the SINTEF Building Defects Archive related to air leakage ...
  • Efficiency of BIPV system – Field study in Norwegian climate 

   Gullbrekken, Lars; Bunkholt, Nora Schjøth; Grynning, Steinar; Bellman, Martin; Kvande, Tore (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Use of solar cells (PV) and solar collectors are key remedies in buildings where a large part of the energy supply should be based on renewable energy. The aim of this work has been to evaluate calculated and measured solar ...
  • Experimental Study of Thermal Buoyancy in the Cavity of Ventilated Roofs 

   Bunkholt, Nora Schjøth; Säwén, Toivo; Stockhaus, Martina; Kvande, Tore; Gullbrekken, Lars; Wahlgren, Paula; Lohne, Jardar (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Pitched wooden roofs are ventilated through an air cavity beneath the roofing in order to remove heat and moisture from the roof construction. The ventilation is driven by wind pressure and thermal buoyancy. This paper ...
  • Fuktvariasjoners innflytelse på lufttettheten til klemte skjøter i dampsperren - og effekten av teip 

   Norvik, Øyvind (Master thesis, 2018)
   I denne oppgaven er det undersøkt hvorvidt, og i hvilken grad gjentatte fuktsykluser innvirker på lekkasjeutviklingen av klemte omleggsskjøter. I den forbindelse er det gjennomført et laboratorieforsøk hvor i alt 126 ...
  • Hot-Box measurements of highly insulated wall, roof and floor structures 

   Gullbrekken, Lars; Uvsløkk, Sivert; Kvande, Tore; Time, Berit (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The purpose of this study was to investigate how natural convection in air-permeable glass wool insulation affects the thermal transmittance in walls, roofs and floor structures. The results can be used to evaluate the ...
  • Influence of Local Weather Conditions on Ventilation of a Pitched Wooden Roof 

   Bunkholt, Nora Schjøth; Gullbrekken, Lars; Kvande, Tore (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   This paper investigates the influence of temperature and wind conditions on ventilation of the air cavity beneath the roofing in a full-scale pitched wooden roof construction. The potential for condensation in the air ...
  • Kompakte ulufta tretak med smart dampsperre 

   Geving, Stig; Kvande, Tore; Gullbrekken, Lars (Others, 2019)
   Smarte dampsperrer varierer dampmotstanden avhengig av RF i lufta omkring. Reint fysisk fungerer dei slik at ved låg relativ luftfuktigheit (RF) er dampmotstanden stor, medan dampmotstanden minkar når RF aukar. Om vinteren, ...
  • Local loss coefficients inside air cavity of ventilated pitched roofs 

   Gullbrekken, Lars; Uvsløkk, Sivert; Geving, Stig; Kvande, Tore (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Pitched roofs with a ventilated air cavity to avoid snow melt and ensure dry conditions beneath the roofing are a widely used construction in northern parts of Europe and America. The purpose of this study has been to ...
  • Lufting av skrå tretak - Trykktap ved ulike luftespalteutforminger 

   Eggen, Martin Grimstad; Røer, Olaf Vemmestad (Master thesis, 2018)
   Denne rapporten bygger videre på en masteroppgave utført av Espen Hansen våren 2016, med tittelen Luftstrømning i skrå tretak. Espens oppgave tar blant annet for seg trykktap i tilknytning til raftekasser, valg av steinlekter, ...
  • Luftstrømning i skrå tretak - Eksperimentelle undersøkelser og numeriske beregninger 

   Hansen, Espen (Master thesis, 2016)
   Luftede skrå tretak er i dag en utbredt konstruksjon for både småhus og større næringsbygg i Norge. Utført etter de retningslinjene som er gitt i Byggforskserien, er skrå tretak å anse som en robust konstruksjonsmetode. ...
  • Lufttetthet for trehus 

   Vågen, Magnus; Gullbrekken, Lars (Master thesis, 2010)
   Rapporten omhandler lufttettheten i vindtett fase i nye eneboliger av tre. Lufttetthetsmålingene er hovedsakelig gjennomført i form av egen feltundersøkelse. Fremgangsmåten omfatter trykksetting av huset med en BlowerDoor. ...
  • Moisture Conditions in Passive House Wall Constructions 

   Gullbrekken, Lars; Geving, Stig; Time, Berit; Andresen, Inger (Peer reviewed; Journal article, 2015)
   Buildings for the future, i.e zero emission buildings and passive houses, will need well insulated building envelopes, which includes increased insulation thicknesses for roof, wall and floor constructions. Increased ...
  • Norwegian Pitched Roof Defects 

   Gullbrekken, Lars; Kvande, Tore; Jelle, Bjørn Petter; Time, Berit (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The building constructions investigated in this work are pitched wooden roofs with exterior vertical drainpipes and wooden load-bearing system. The aim of this research is to further investigate the building defects of ...
  • Roof-integrated PV in Nordic climate - Building physical challenges 

   Gullbrekken, Lars; Kvande, Tore; Time, Berit (Peer reviewed; Journal article, 2015)
   Use of photovoltaics (PV) is key remedies in buildings where a large part of the energy supply should be based on renewable energy. PV in Nordic climate can be challenging because ofand temperatures below zero. The aim of ...
  • Smart vapour barriers in compact timber-framed roofs - Parameter analysis and field measurements 

   Sletfjerding, Ellinor Bratt (Master thesis, 2019)
   Flere studier har konkludert med at et kompakt tretak med Smart Dampsperre (SDS) kan øke klimarobustheten. I tillegg minkes høyden på taktkonstruksjonen, bruken av materialer, byggetiden og kan dermed gi økonomisk ...
  • The Effect of Repeated Moisture Cycles on the Air Tightness of Traditional Clamped Vapour Barrier Joints 

   Geving, Stig; Norvik, Øyvind; Gullbrekken, Lars (Journal article, 2019)
   In this study it has been investigated whether and to what extent, repeated moisture cycles affect the airleakage through clamped overlap joints in the vapour barrier layer. Use of clamped joints is a traditionalway to ...
  • Ventilated wooden roofs: Influence of local weather conditions-measurements 

   Gullbrekken, Lars; Kvande, Tore; Time, Berit (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This study investigates the influence of temperature and air velocity conditions on ventilation and condensation in spring, summer and autumn periods inside a ventilated cavity in a full-scale wooden roof construction. The ...
  • Wind pressure coefficients for roof ventilation purposes 

   Gullbrekken, Lars; Uvsløkk, Sivert; Kvande, Tore; Pettersson, Kaj; Time, Berit (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Wind pressure coefficients (cp) are important inputs for analytical calculations of wind load. The aim of this research is to investigate wind pressure coefficients on a test house located in Norway in order to pave the ...