• Accelerated ageing and durability of double-glazed sealed insulating window panes and impact on heating demand in buildings 

   Asphaug, Silje Kathrin; Jelle, Bjørn Petter; Gullbrekken, Lars; Uvsløkk, Sivert (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   A crucial property for double-glazed sealed insulating window panes is to maintain their thermal insulating properties and thus low U-values. However, degradation and thus subsequent reduction or loss of low-conductance ...
  • Air leakage paths in buildings: Typical locations and implications for the air change rate 

   Gullbrekken, Lars; Bunkholt, Nora Schjøth; Geving, Stig; Rüther, Petra (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The harsh Norwegian climate requires buildings designed to high standards. An airtight building envelope is crucial to achieve an energy efficient building and to avoid moisture problems. Results from the SINTEF Building ...
  • Airtightness Development in Large Timber Buildings: Case Study of a Zero-Emission Building in Norway 

   Svenning, Lise; Moschetti, Roberta; Kvande, Tore; Gullbrekken, Lars; Time, Berit (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Large timber buildings are increasingly used in the Nordic countries because of low greenhouse gas emissions and good access to timber. There is however uncertainty about the airtightness of the envelope of such buildings ...
  • Analysing energy upgrading projects of single-family houses towards a Norwegian nZEB level 

   Moschetti, Roberta; Time, Berit; Gullbrekken, Lars; Heide, Vegard; Georges, Laurent; Lien, Anne Gunnarshaug (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   As the existing building stock is responsible for high energy use and greenhouse gas emissions, energy upgrading projects have been acknowledged as crucial for the energy performance improvement of existing buildings, as ...
  • Bruk av bygningsintegrerte solceller (BIPV) i Norge. Kunnskapsstatus 

   Bunkholt, Nora Schjøth; Time, Berit; Gullbrekken, Lars; Grynning, Steinar; Kvande, Tore (SINTEF Fag;, Research report, 2021)
   SINTEF har gjennomført et prosjekt med hovedmål å kartlegge praksis, kunnskapsnivå og kunnskapsbehov hos aktører som jobber med anskaffelse, prosjektering og utførelse av bygninger med bygningsintegrerte solceller (BIPV). ...
  • Climate adaptation of pitched wooden roofs 

   Gullbrekken, Lars (Doctoral theses at NTNU;2018:124, Doctoral thesis, 2018)
   In this thesis, wooden roofs are defined as roof structures where the load-bearing structure consists of wood. Such structures are normally built with a ventilated air cavity between the underlayer roof and the roofing. ...
  • Compact wooden roofs with smart vapour barrier – Pilot project experiences 

   Bunkholt, Nora Schjøth; Gullbrekken, Lars; Geving, Stig; Kvande, Tore (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Compact roofs are normally built without organic materials between the vapour barrier and the roof membrane due to moisture safety risks. However, laboratory measurements indicate that organic materials could be used ...
  • Durability of traditional clamped joints in the vapour barrier layer: Experimental and numerical analysis 

   Gullbrekken, Lars; Gradeci, Klodian; Norvik, Øyvind Siksjø; Rüther, Petra; Geving, Stig (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Clamped joints of wood frame buildings are a traditional way in Norway to attain airtight joints for the air and vapour barrier. Numerous defects registered in the SINTEF Building Defects Archive related to air leakage ...
  • Effect of forced convection on the hygrothermal performance of a wood frame wall with wood fibre insulation 

   Bunkholt, Nora Schjøth; Rüther, Petra; Gullbrekken, Lars; Geving, Stig (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Wood-based thermal insulation materials have interesting hygroscopic characteristics because of their high moisture capacity. The present paper investigates the moisture conditions in wood-frame walls with wood fibre thermal ...
  • Efficiency of BIPV system – Field study in Norwegian climate 

   Gullbrekken, Lars; Bunkholt, Nora Schjøth; Grynning, Steinar; Bellman, Martin; Kvande, Tore (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Use of solar cells (PV) and solar collectors are key remedies in buildings where a large part of the energy supply should be based on renewable energy. The aim of this work has been to evaluate calculated and measured solar ...
  • Elektrokromme glass påvirker fargene ute og i rommet 

   Angelo, Kine; Gullbrekken, Lars (Working paper, 2022)
  • Etterisolering av skrå tak i småhus ved bruk av smart dampsperre 

   Hummelsund, Henrik Crook (Master thesis, 2021)
   Etter andre verdenskrig ble det bygget mange småhus som i dag er regnet som dårlig varmeisolerte. Disse har behov for en oppgradering for å møte dagens behov for energieffektivitet. Gjennom forskningsprosjektet OPPTRE blir ...
  • Experiences with CLT Construction in Norway 

   Wahlstrøm, Simen; Gullbrekken, Lars; Elvebakk, Kristin; Kvande, Tore (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The use of cross-laminated timber (CLT) elements in buildings is an innovative and upcoming construction method. In Norway, due to its eco-friendly potential, more widespread use of the method is expected despite limited ...
  • Experimental Study of Thermal Buoyancy in the Cavity of Ventilated Roofs 

   Bunkholt, Nora Schjøth; Säwén, Toivo; Stockhaus, Martina; Kvande, Tore; Gullbrekken, Lars; Wahlgren, Paula; Lohne, Jardar (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Pitched wooden roofs are ventilated through an air cavity beneath the roofing in order to remove heat and moisture from the roof construction. The ventilation is driven by wind pressure and thermal buoyancy. This paper ...
  • Feltstudie av klimatiske forhold i luftespalter bak kledning og taktekning 

   Rønningen, Erlend Sune (Master thesis, 2020)
   Luftespalter bak kledninger og tekninger brukes mye i nordiske land. Hensikten med luftespalter er å ventilere og drenere ut fukt, og dermed beskytte den bakenforliggende konstruksjonen. Drivkreftene for ventilering er ...
  • Fuktsikkerhet i kompakte tretak med solceller og smart dampsperre 

   Robstad, Tobias (Master thesis, 2021)
   Et kompakt tretak er interessant av flere årsaker. Konstruksjonen tillater uttørking mot inneluften som kan øke konstruksjonens klimarobusthet. I tillegg gir muligheten til å isolere mellom takbjelkene en reduksjon i både ...
  • Fuktvariasjoners innflytelse på lufttettheten til klemte skjøter i dampsperren - og effekten av teip 

   Norvik, Øyvind (Master thesis, 2018)
   I denne oppgaven er det undersøkt hvorvidt, og i hvilken grad gjentatte fuktsykluser innvirker på lekkasjeutviklingen av klemte omleggsskjøter. I den forbindelse er det gjennomført et laboratorieforsøk hvor i alt 126 ...
  • Hot-Box measurements of highly insulated wall, roof and floor structures 

   Gullbrekken, Lars; Uvsløkk, Sivert; Kvande, Tore; Time, Berit (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The purpose of this study was to investigate how natural convection in air-permeable glass wool insulation affects the thermal transmittance in walls, roofs and floor structures. The results can be used to evaluate the ...
  • Influence of Local Weather Conditions on Ventilation of a Pitched Wooden Roof 

   Bunkholt, Nora Schjøth; Gullbrekken, Lars; Kvande, Tore (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   This paper investigates the influence of temperature and wind conditions on ventilation of the air cavity beneath the roofing in a full-scale pitched wooden roof construction. The potential for condensation in the air ...
  • Local loss coefficients inside air cavity of ventilated pitched roofs 

   Gullbrekken, Lars; Uvsløkk, Sivert; Geving, Stig; Kvande, Tore (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Pitched roofs with a ventilated air cavity to avoid snow melt and ensure dry conditions beneath the roofing are a widely used construction in northern parts of Europe and America. The purpose of this study has been to ...