• Matematikkundervisning i programmeringsmiljøet Scratch 

      Gulaker, Siv Andrea (Master thesis, 2022)
      Programmering og algoritmisk tenkning er blitt en del av den norske læreplanen (Utdanningsdirektoratet, 2020), og matematikkfaget har særlig ansvar for å vektlegge dette i undervisning. Dette gjør at kunnskap om programmering ...