• A Nonlinear Model Predictive Controller for flexible satellite attitude control 

   Frich, Johan Fredrik Skaali (Master thesis, 2023)
   Raskere manøvrering av jordobservasjonssatellitter reduserer tidsbruk og øker tiden tilgjengelig for observasjoner. Formålet med denne oppgaven er å studere hvorvidt det er mulig å benyutte ulineær modellbasert prediktiv ...
  • An efficient and scalable software for the IoT management of multiple smart houses 

   Skøien, Thomas Borge (Master thesis, 2023)
   Denne avhandlingen presenterer utviklingen av en allsidig og skalerbar infrastruktur for overvåkning og kontroll av forskjellige internettkoblede Tingenes Internett (IoT)-enheter. Hovedmålet er å redusere energiforbruket ...
  • An Eigen-based C++ Linesearch Filter Barrier Interior-Point Algorithm 

   Hjulstad, Jonas (Master thesis, 2022)
   Denne masteroppgaven handler om implementasjon av en interior-point optimaliseringsalgoritme basert på den originale implementasjonen av Interior Point OPTimizer. Hensikten med implementasjone er å untnytte ressurser, ...
  • Assessment of the value of solar PV modules for private consumers in Norway 

   Berglind, Alexander (Master thesis, 2022)
   Dette prosjektet har som mål å vurdere verdien av solcelleanlegg for private forbrukere i Norge for å validere lønnsomheten til installasjonene sett i sammenheng med kraftmarkedet i Europa. Spotprisen er på et rekordhøyt ...
  • Autonomous docking using direct optimal control 

   Martinsen, Andreas Bell; Lekkas, Anastasios M.; Gros, Sebastien (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   We propose a method for performing autonomous docking of marine vessels using numerical optimal control. The task is framed as a dynamic positioning problem, with the addition of spatial constraints that ensure collision ...
  • Closed-Loop-RRT* path planning for a vehicle-trailer system 

   Grødem, Edvard (Master thesis, 2022)
   I de siste 10 årene har det blitt gjort betydelige fremskritt innenfor utvikling av autonome kjøretøy. Dette er motivert av autonome kjøretøys potensiale til å både være ressursbesparende og skape tryggere kjøretøy. Denne ...
  • CNN-based Remaining Useful Life Prediction of Lithium Ion Batteries Using Fast-Rate Incremental Capacity 

   Hansen, Hannah (Master thesis, 2023)
   Lithium-ione-batterier spiller en sentral rolle i det grønne skiftet gjennom bruk i energilagring og elektrifisering av transportsektoren. Det er midlertidig utfordringer knyttet til forringelse av lithium-ione-batterier, ...
  • Combining system identification with reinforcement learning-based MPC 

   Martinsen, Andreas Bell; Lekkas, Anastasios; Gros, Sebastien (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   In this paper we propose and compare methods for combining system identification (SYSID) and reinforcement learning (RL) in the context of data-driven model predictive control (MPC). Assuming a known model structure of the ...
  • Convex Neural Network-Based Cost Modifications for Learning Model Predictive Control 

   Seel, Katrine; Kordabad, Arash Bahari; Gros, Sebastien; Gravdahl, Jan Tommy (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Developing model predictive control (MPC) schemes can be challenging for systems where an accurate model is not available, or too costly to develop. With the increasing availability of data and tools to treat them, ...
  • Data-Driven Model Predictive Control of Micro-Grid Operation 

   Husefest, Theodor Tveit; Hoel, Nicolai Andreas (Master thesis, 2021)
   I 2015 underskrev 196 land klimaavtalen i Paris, med intensjonen om å holde den globale temperaturøkningen under 2 grader. To hovedtiltak som må tas for å nå dette målet er: mer energi produsert fra fornybare kilder og ...
  • Data-Driven Model PredictiveControl of Micro-Grid Operation 

   Hoel, Nicolai Andreas; Husefest, Theodor Tveit (Master thesis, 2021)
   I 2015 underskrev 196 land klimaavtalen i Paris, med intensjonen om å holde den globale temperaturøkningen under 2 grader. To hovedtiltak som må tas for å nå dette målet er: mer energi produsert fra fornybare kilder og ...
  • Design and Implementation of the Dual-Hormone Artificial Pancreas in Animal Studies – A Model Predictive Control Approach with Intraperitoneal Hormone Injections 

   Davari Benam, Karim (Doctoral theses at NTNU;2023:438, Doctoral thesis, 2023)
   In this thesis, the exploration of new ways to help people with Type 1 Diabetes better control their condition is described. In this research, our primary focus was on the feasibility and benefits of utilizing the ...
  • Distributed MPC for Peak Power Reduction in Smart Homes 

   Bech, Axel (Master thesis, 2022)
   I de kommende årene anslås elektrisitetsetterspørselen og andelen ikke-kontrollerbar kraftproduksjon å øke. Forbedret forbrukerfleksibilitet er nødvendig for å imøtekomme økt produksjonsvolatilitet. I Norge i 2022 skal et ...
  • Generating scenarios from probabilistic short-term load forecasts via non-linear Bayesian regression 

   Löschenbrand, Markus; Gros, Sebastien; Lakshmanan, Venkatachalam (Chapter, 2021)
   In this paper we present a simple and intuitive method for fitting a non-linear Bayesian regression model on short-term load forecasts. Such models have been implemented via Bayesian neural networks, which are known for ...
  • Human-MPC Interface for Smart Houses 

   Berdahl, Cassandra (Master thesis, 2022)
   Smarthusteknologier er i rask utvikling, der mer fokus er rettet mot avanserte kontrollstrategier som Modell Prediktiv Kontroll (MPC), for å optimalisere varmesystemer som kan muliggjøre smart energistyring i bygg. Ettersom ...
  • Identifiable Prediction Animal Model for the Bi-Hormonal Intraperitoneal Artificial Pancreas 

   Davari Benam, Karim; Khoshamadi, Hasti; Åm, Marte Kierulf; Stavdahl, Øyvind; Gros, Sebastien; Fougner, Anders Lyngvi (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   To achieve a fully automatic artificial pancreas (AP), i.e., an AP without the need for meal announcements, the intraperitoneal (IP) route is explored. This route has faster dynamics than the typical subcutaneous (SC) ...
  • Implementation of an economic NMPC for autonomous racing 

   Våge, Ola Christoffer (Master thesis, 2021)
   Denne oppgaven fokuserer på design og implementering av en økonomisk ikke-lineær modell prediktiv kontroller for en autonom racerbil. Bilen som brukes i denne studien er en elektrisk formel-type racerbil utstyrt med en ...
  • IoT Software for Smart Houses 

   Törn, Eric (Master thesis, 2021)
   Dette prosjektet har som mål å lage en programvare for et Tingenes Internet (IoT) basert avansert oppvarmingsstyringssystem, med det formål å redusere energiforbruket og toppeffektbelastning i smarte bygninger. Systemet ...
  • Lap time simulation: The use of Optimal Control to find the on-limit behaviour of a Formula Student racecar 

   Smith, Torbjørn (Master thesis, 2021)
   Bildesign er en kompleks jobb, spesielt innen racing. Ingeniører bruker et bredt spekter av programvare for å bygge en racerbil som er så rask som mulig. Et slikt verktøy er rundetidssimulatoren. Rundetidssimulatoren gjør ...
  • Low-complexity Risk-averse MPC for EMS 

   Maree, Johannes Philippus; Gros, Sebastien; Lakshmanan, Venkatachalam (Chapter, 2021)
   A data-driven stochastic MPC strategy is presented as an EMS for the Skagerak Energilab microgrid. Uncertainties, introduced due to the intermittent nature of RES and load demands, are systematically incorporated into the ...