• Death to all dead men on a plinth! 

      Grinde, Einar (Master thesis, 2023)
      Et skråblikk på alt som står på en pidesall. Hvilke monumeter tar vi med oss inn i fremtiden og hvilke skal vi rive ned. Kan man bygge et siste monument? Et monument for å avslutte alle monument?