• Evaluation of available capacity in distribution grids 

      Grindborg Karlsen, Robert (Master thesis, 2022)
      Strømnettet legger til rette for transport av elektrisk energi mellom produsenter og forbrukere, og har derfor en sentral rolle i det grønne skiftet. Kombinasjonen av et aldrende nett og den pågående elektrifiseringen av ...