• A study on how a firm’s degree of internationalization influence the CSR activities of an SME 

   Silden, Emilie Marie; Runderheim, Rikke (Master thesis, 2023)
   Internasjonalisering gir bedrifter blant andre fordeler tilgang til nye markeder og konkurransefortrinn. Internasjonaliseringsprosessen har akselerert gjennom årene, noe som har resultert i økte krav fra både eksisterende ...
  • An Exploratory Research on the Relationship Between Japanese and Chinese Business Professionals 

   Havnegjerde, Aleksander (Master thesis, 2020)
   Målet med denne oppgaven er å få en dypere forståelse rundt forholdet mellom japanske og kinesiske business partnere, og svare på problemstillingen om hvordan japanske og kinesiske business partnere vedlikeholder gode ...
  • Circular Business Models for SMEs in the Fishing Gear Industry 

   Al Ahmed, Sardar Wasi Uddin; Glavee-Geo, Richard; Grimstad, Siv Marina Flø; Engeseth, Markus Andre Hånes (Chapter, 2023)
   Recycling plastic materials including fishing nets, ropes, and components (FNRCs) through the business models of SMEs and microenterprises can ensure both economic and environmental benefits. The aim of this chapter is to ...
  • Expanding the International Tourist Season at Sunnmøre - A Case Study of 62Nord 

   Alvestad, Johanne Terøy (Master thesis, 2018)
   This study examines the phenomenon of seasonality in tourism at Sunnmøre in detail. Previous research regarding seasonality found that this is a major problem which needs to be overcome, thereby increasing the relevance ...
  • An expert system for systematic international market selection 

   Grimstad, Siv Marina Flø; Glavee-Geo, Richard; Soufiane, Abeddaa; Hameed, Ibrahim A. (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   We tested and examined the use of systematic international market selection (IMS) in the case of a library software/automation provider in a Nordic country. The purpose of our study was to investigate how the case company ...
  • Internationalization of a Traditional Norwegian Industry: A Case Study of A/S Spilka Industri 

   Nilsen, Marie Strande; Holmeset, Julia Huldal (Master thesis, 2021)
   Det overordnede målet i denne masteroppgaven var å bidra til en bedre forståelse for hvordan små og mellomstore bedrifter øker sitt internasjonale engasjement, og videre skape en omfattende forståelse for hvilke faktorer ...
  • Internationalization Process of Ekornes Beds AS 

   Blindheimsnes, Karoline Ski; Kanistus, Anton Jenittus (Master thesis, 2020)
   Denne masteroppgaven er skrevet som en konfidensiell oppgave i samarbeid med Ekornes Beds AS, hvor innholdet derfor anses som strengt fortrolig og ikke skal publiseres før tre år fra datoen 08.07.2020. Formålet med denne ...
  • Kan bærekraftige fritidsreiser gi en bedre reiseopplevelse? 

   Hagen, Maren Fjelldal; Lund, Emma Adele Larsen; Fjørtoft, Barbro Elisabeth; Grimstad, Siv Marina Flø; Glavee-Geo, Richard (Chapter, 2021)
   Vår studie viser at forbrukeres holdning til miljøvern og bærekraftig forbruk kan forutsi intensjon om forbruk av bærekraftig transport. Videre ser vi at bruk av bærekraftig transport kan lede til en bedre reiseopplevelse. ...
  • Motivations for CSR in the Norwegian maritime cluster: stakeholder perspectives and policy implications 

   Fjørtoft, Barbro Elisabeth; Grimstad, Siv Marina Flø; Glavee-Geo, Richard (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The goal of the paper is to explore the motives forfirms’engagement inCSR and tofind out what underlines the CSR stakeholder choice. Weintegrated both qualitative and quantitative approaches and addressedthe research ...
  • Norwegian Scale-up Firms 

   Mellum, Tobias Høines; Vabø, Inger Margrethe (Master thesis, 2023)
   Abstrakt I tradisjonell International Business-teori er det stort fokus på å forstå driverne bak internasjonalisering. Inngangsmåter og mål land samt hvor mye ressurser bedrifter investerer i internasjonaliseringen. ...
  • The Role of Non-profit Organisations (NGOs) in Value Creation: Lessons from the Recycling of Fishing Gear in Norway 

   Glavee-Geo, Richard; Ahmed, Sardar Wasi Uddin al; Tippett, Arron Wilde; Grimstad, Siv Marina Flø; Pasquine, Mark Vincent (Chapter, 2023)
   Value chain collaboration and volunteering by non-governmental organisations (NGOs) are success factors that enhance fishing gear recycling. Using multiple cases of NGOs from the Norwegian value chain of recycled plastic ...
  • Scaling Up of Norwegian Firms 

   Fiskerstrand, Stine Mari; Vattøy, Alexander (Master thesis, 2022)
   Skaleringsbedrifter og høyvekstbedrifter er viktige for å skape arbeidsplasser, øke produktiviteten og utvikle nye innovative løsninger som resulterer i bedre velferd, er flere forskere enige om. Selv om slike bedrifter ...
  • SMEs motivations for CSR: an exploratory study 

   Grimstad, Siv Marina Flø; Glavee-Geo, Richard; Fjørtoft, Barbro Elisabeth (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Purpose The paper aims to investigate the relationship between firms’ motivation for corporate social responsibility (CSR) and the moderating role of internationalisation. Design/methodology/approach The authors developed ...
  • Sustainable Business Model - A Case Study of Mørenot 

   Jøsok, June Christin Valland (Master thesis, 2022)
   Purpose: Mørenot is a Norwegian company from Søvik, that provides solutions to the global fishing-, aquaculture- and seismic industries. In Mørenot’s vision, they state that they want to drive the development of fishing ...
  • The Effects of Firm Internationalization Level with Regard to Corporate Social Responsibility and Firm Performance 

   Blinkhorn, Brandon. O. (Master thesis, 2020)
   The purpose of this study is to improve the understanding of firm internationalization as it relates to CSR and firm performance. Business literature has long explored the idea of globalized trade, however, the recent rise ...
  • The possibilities a subsidiary gives for further growth – a case study 

   Sandvik, Sunniva Salen (Master thesis, 2018)
   When it comes to internationalization there is a lot of theories company could follow. One of the many topics that is discussed in these theories regarding the internationalization of firm is the entry mode, and different ...
  • Utvikling av en modell for samfunnsansvar i den maritime næringen 

   Fjørtoft, Barbro Elisabeth; Grimstad, Siv Marina Flø; Glavee-Geo, Richard (Chapter, 2019)
   Bedrifters samfunnsansvar (BSA) har fått stor oppmerksomhet de siste årene, og der er generell enighet i samfunnet om at bedrifter har et ansvar utover profittmaksimering. Målet for dette bokkapittelet er å utforske den ...